РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ КАФЕДР ТА НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ, У ЯКИХ УПРОДОВЖ 2017-2018 РОКІВ АСПІРАНТИ ВИБУЛИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Відділом аспірантури університету було проаналізовано діяльність 109 кафедр та 158 наукових керівників аспірантів, у яких упродовж 2017-2018 років аспіранти вибули до закінчення терміну навчання за власним бажанням або за невиконання індивідуального плану роботи.

Встановлено, що за вказаний період за власним бажанням були відраховані 145 аспірантів, за невиконання індивідуального плану – 36 аспірантів (інформація подана в таблицях по факультетах/інститутах в розрізі кафедр та наукових керівників). 


Моніторинги ефективності роботи наукових консультантів та наукових керівників. Рейтинги викладачів та науковців

  • Матеріали до Постійної комісії Вченої ради Університету з кадрових питань. Рейтинги кафедр, факультетів/інститутів. 2019 рік
  • Моніторинг ефективності роботи наукових консультантів докторантів, наукових керівників аспірантів та ад’юнктів упродовж 2005-2019 рр.. /підготовлено у 2020 році/
  • Моніторинг ефективності роботи наукових консультантів докторантів, наукових керівників аспірантів та ад’юнктів упродовж 2005-2018 рр.. /підготовлено у 2019 році/
  • Моніторинг ефективності роботи наукових консультантів докторантів, наукових керівників аспірантів та ад’юнктів упродовж 2005-2017 рр.. /підготовлено у 2018 році/
  • Моніторинг ефективності роботи наукових консультантів докторантів, наукових керівників аспірантів та ад’юнктів упродовж 2000-2017 рр.. /підготовлено у 2017 році/
  • Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі, аспірантурі, ад’юнктурі університету в 2018 році.

 

ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АСПІРАНТІВ (АД'ЮНКТІВ)

ТЕМАТИКА наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ПРИЙОМ 2021 року

ПРИЙОМ 2020 року

 

Прийом 2016 року

Прийом 2017 року

Прийом 2018 року

Прийом 2019 року