РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ДВА)

Каталог дисциплін вільного вибору аспіранта.

Аспіранту(ад'юнкту) потрібно вибрати 1 дисципліну з Переліку 1 та 2 дисципліни з Переліку 2.  

 ДВА. Перелік 1

 

ДВА. Перелік 2

Механіко-математичний факультет

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

 Інститут високих технологій

Факультет інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Хімічний факультет

Факультет соціології

Історичний факультет

Географічний факультет

Інститут філології

Економічний факультет

ННІ Інститут геології

ННЦ "Інститут біології та медицини"

Філософський факультет

Факультет психології

Інститут журналістики

Юридичний факультет

Інститут міжнародних відносин

Військовий інститут

011 Науки про освіту

Факультет психології

Інститут філології

031 Релігієзнавство

Філософський факультет

032 Історія та археологія

Історичний факультет

033 Філософія

Філософський факультет

034 Культурологія

Філософський факультет

035 Філологія

Інститут філології 

051 Економіка

Економічний факультет

052 Політологія

Філософський факультет

053 Психологія

Факультет психології

054 Соціологія 

Факультет соціології

061 Журналістика  

Інститут журналістики

071 Облік і оподаткування 

Економічний факультет 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Економічний факультет

073 Менеджмент 

Економічний факультет

075 Маркетинг 

Економічний факультет

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Економічний факультет

081 Право 

Юридичний факультет

091 Біологія 

ННЦ "Інститут біології та медицини"

101 Екологія 

ННЦ "Інститут біології та медицини"

102 Хімія

Хімічний факультет

Інститут високих технологій

102 Хімія

Інститут високих технологій

ОНП "Молекулярний дизайн та синтез"

103 Науки про Землю 

Географічний факультет

ННІ "Інститут геології"

104 Фізика та астрономія

Фізичний факультет

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Інститут високих технологій

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

111 Математика 

Механіко-математичний факультет

 

Вибір блоками:

1. Спеціалізація "алгебра та геометрія"

2. Спеціалізація "математичний аналіз та диференціальні рівняння"

112 Статистика

Механіко-математичний факультет

113 Прикладна математика

Механіко-математичний факультет

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

121 Інженерія програмного забезпечення

Факультет інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Факультет інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

 

123 Комп'ютерна інженерія

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

124 Системний аналіз

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

231 Соціальна робота

Факультет психології

242 Туризм

Географічний факультет

 • Феноменологія туризму
 • Регіональні студії в туризмі і рекреації
 • Якісні методи досліджень в туризмі і рекреації
 • Управління туристичними дестинаціями
 • Управління міжнародними проектами в туризмі і рекреації (англійською мовою)
 • Туристсько-рекреаційна діяльність. Соціально-економічні студії
 • Країнознавчі та краєзнавчі студії в туризмі і рекреації
 • Геопросторові студії в туризмі і рекреації
 • Актуальні проблеми географії туризму
 • Суспільно-географічні студії в туризмі і рекреації
 • Студії з організації баз просторових даних в туризмі і рекреації
 • Картографічні студії в туризмі і рекреації 

281 Публічне управління та адміністрування 

Філософський факультет

292 Міжнародні економічні відносини  

Інститут міжнародних відносин

293 Міжнародне право 

Інститут міжнародних відносин