АСПІРАНТУРА ТА АД’ЮНКТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2021 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 НАКАЗ «Про зарахування до аспірантури (ад’юнктури) Київського національного університету імені Тараса Шевченка»  від 30.09.2021 року № 454 – 34 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ У 2021 РОЦІ

STUDY FOR INTERNATIONAL STUDENTS 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ

Увага! Про можливі зміни до розкладу з’ясовуйте на відповідних факультетах (в інститутах)

Зміни до наказу № 176-34 від 29.04.2021 р. «Про затвердження складу предметних комісій та розкладу проведення прийому вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2021 р., затвердження складу апеляційних комісій та призначення відповідальних осіб за прийом документів, оформлення особових справ вступників до аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти».

ДОКТОРАНТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2021 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК У 2021 РОЦІ

  • Обсяги державного замовлення у 2021 році
  • Вартість перебування у докторантурі на умовах контракту на 2021-2022 навчальний рік
  • Зразок заяви вступника до докторантури
  • Картка „Докторант”
  • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
  • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
  • Індивідуальний план виконання наукової програми підготовки доктора наук (зразок)