АСПІРАНТУРА ТА АД’ЮНКТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2022 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ У 2022 РОЦІ

 •  ВИТЯГ З НАКАЗУ №373-34 30.09.2022 року «Про зарахування до аспірантури (адюнктури) Київського національного університету імені Тараса Шевченка» 
 • Витяг з наказу № 292-34 від 05.09.2022 року «Про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
 • Відтермінування весняного набіру до аспірантури Навчально-наукового інституту права відповідно до Наказу від 25.02.2022 року № 118-32 «Про організацію навчального процесу у період з 28 лютого по 13 березня 2022 року» 

 

 

 

 • Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-наукових програм,за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі(ад’юнктурі)
 • Ліцензовані обсяги
 • Обсяги державного замовлення у 2022 році

  

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ  

 Про можливі зміни у розкладах вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) та формату (офлайн або онлайн) проведення іспитів дізнавайтеся на сайтах відповідних факультетів (інститутів)

ДОКТОРАНТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2022 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК У 2022 РОЦІ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  ДО ДОКТОРАНТУРИ

Початок прийому заяв і документів

25 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів

1 вересня 2022 року о 1700

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

До 14 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

До 14 жовтня 2022 року

Початок перебування в докторантурі

14 жовтня 2022 року

 • Порядок прийому документів

 • Зразок заяви вступника до докторантури

 • Картка "Докторант" 

 • Обсяги державного замовлення у 2022 році
 • Вартість перебування у докторантурі на умовах контракту
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
 • Індивідуальний план виконання наукової програми підготовки доктора наук (зразок)