АСПІРАНТУРА ТА АД’ЮНКТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2023 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 ПРАВИЛА пРИЙОМУ на навчання ДО АСПІРАНТУРИ(АД’ЮНКТУРИ) В 2023 РОЦІ

 

 

 

 

 • ПЕРЕЛІК освітньо-наукових програм,за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі(ад’юнктурі)
 • ЛІЦЕНЗОВАНІ обсяги
 • ОБCЯГИ державного замовлення в 2023 році
 • ПРОГРАМИ вступних іспитів, вимоги до дослідницької пропозиції можна знайти на сайтах факультетів/інститутів
 • ВАРТІСТЬ навчання
 • ТЕХНІЧНИЙ секретаріат
 • АПЕЛЯЦІЙНІ комісії

  

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ  

 • Іспит з іноземної мови
 • Іспит зі спеціальності 

 Про можливі зміни у розкладах вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) та формату (офлайн або онлайн) проведення іспитів дізнавайтеся на сайтах відповідних факультетів (навчально-наукових інститутів)

 

ДОКТОРАНТУРА: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2023 РОЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК У 2023 РОЦІ

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  ДО ДОКТОРАНТУРИ 

Початок прийому заяв і документів

25 серпня 2023 року

Закінчення прийому заяв і документів

1 вересня 2023 року о 1700

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

До 15 жовтня 2023 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

До 15 жовтня 2023 року

Початок перебування в докторантурі

15 жовтня 2023 року

 • Порядок прийому документів

 • Зразок заяви вступника до докторантури

 • Картка "Докторант" 

 • Обсяги державного замовлення у 2023 році
 • Вартість перебування у докторантурі на умовах контракту
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
 • Індивідуальний план виконання наукової програми підготовки доктора наук (зразок)