ДОКТОРАНТУРА

ДОГОВОРИ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

 1. ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
 2. ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
 3. ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
 1. Індивідуальний план виконання наукової програми підготовки доктора наук (зразок) 

 ПОРЯДОК ПРИЙОМУ та ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ в ДОКТОРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 1. Зразок заяви вступника до докторантури
 2. Зразок клопотання вищого навчального закладу, установи чи організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка докторанта
 3. Інформація, яка подається від факультету (або інституту) на засідання Вченої ради університету про зарахування до докторантури
 4. Зразок оформлення списку наукових праць вступника до докторантури
 5. Зразок витягу з рішення вченої ради факультету (інституту) Київського національного університету імені Тараса Шевченка про рекомендацію до вступу в докторантуру
 6. Картка „докторант”
 7. Зразок витягу з рішення Вченої ради факультету (інституту) про затвердження теми докторської дисертації та наукового консультанта (в разі необхідності)і
 8. Зразок плану роботи докторанта на весь період перебування у докторантурі
 9. Розширений витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (інституту) про результати атестації докторанта
 10. Зразок звіту докторанта за рік
 11. Перелік документів, які повинні зберігатися в особовій справі докторанта