АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка функціонує відділ академічної мобільності як координаційна та консультативна структура.

Діяльність Відділу охоплює:

 • навчання;
 • стажування, у тому числі мовне;
 • проходження навчальної і виробничої практик;
 • проведення наукових досліджень;
 • наукове стажування;
 • підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах України і зарубіжжя.

mobility.univ.kiev.ua

Упродовж останніх років Університет уклав 280 партнерських угод із зарубіжними університетами та міжнародними організаціями із 75 країн світу та 8 партнерських угод з закладами вищої освіти України.

 • Контингент аспірантів, які скористалися правом академічної мобільності за період з 2016 р. по 2020 р.
 • Перелік університетів та установ, які обрали аспіранти для навчання та стажування
 • Пропозиції для PhD/Post-Doc
 • Програми спільного та подвійного дипломування
 • Довідник освітніх програм та грантів ЄС на 2014-2020 роки
 • Ресурси для пошуку освітніх програм, грантів та стипендій

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Інформація про університетські конференції та анонс найближчих конференцій постійно оновлюється на сайті Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://science.univ.kiev.ua/seminars/

http://science.univ.kiev.ua/research/confereces/

 • Academic Conferences and Publishing International

Наукові конференції у всьому світі (поточні, попередні і майбутні з різних галузей та наук)

http://www.academic-conferences.org/conferences/

  •   Conference Alerts (for academics and professionals)
     Online-календар наукових конференції
  http://www.conferencealerts.com 

ГРАНТИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ПРОГРАМА ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

 

Премія Президента України для молодих вчених

Для наукових працівників, науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад'юнктів, докторантів, інших вчених та інженерно-технічних працівників

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 

Для молоді віком до 35 років

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Для наукових співробітників, викладачів вузів, інженерно-технічних працівників, аспірантів 

Академічна стипендія Президента України

Для аспірантів другого року навчання денної форми 

Академічна стипендія ім. М.С. Грушевського для аспірантів вищих навчальних закладів

Для аспірантів другого року навчання денної форми

 

 

Міжнародний центр теоретичної фізики (International Centrefor Theoretical Physics,ICTP) та Міжнародне агентство атомної енергії, МАГАТЕ (International Atomic Energy Agency,IAEA) запрошують взяти участь в освітній програмі аспірантів в галузі фізики та математики.

Метою програми є зміцнення наукового потенціалу молодих вчених та дослідників для покращення науково-технічного та економічного розвитку країн, що розвиваються.

Взяти участь на конкурсній основі запрошуються кандидати з країн членів МАГАТЕ, що спеціалізуються за такими напрямками:

 • атомна та ядерна фізика;
 • ядерні, ізотопні та лазерні методи, що застосовуються в галузі охорони здоров’я, сільському господарстві, біотехнологій та біофотоніці, в підтримку водних ресурсів та екологічних досліджень;
 • синхротронне випромінювання та його застосування;
 • медична радіаційна фізика.

Також стипендії надаються тим кандидатам, що спеціалізуються в таких галузях:

 • конденсовані середовища та статична фізика;
 • фізика високих енергій;
 • математика;
 • фізика земної системи;
 • прикладна фізика (в том числі мікро- та наноелектроніка, динаміка рідин та фізика джерела плазми).

Кандидати повинні бути аспірантами у своїй країні.

Програма ім. Фулбрайта – це найстаріша і найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона працює з 1946 року, у цей час – в 155 країнах світу.

Детальнішу інформацію Ви можете знайти на сайті www.fulbright.org.ua