УВАГА! ФОРМУВАННЯ ГРУП З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ПЕРЕЛІК 1. ПЕРЕЛІК 2). 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 Прогнозований склад груп з вивчення дисциплін вибіркового блоку аспірантами (ад’юнктами), які зараховані до аспірантури (ад’юнктури) в 2022 році.

(Інформація станом на 01.04.2023 року) 

Детальніше...

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (PhD підготовка)

 • Розклади занять та графіки сесії оприлюднено на сайтах факультетів та інститутів (https://www.knu.ua/) 
 • CКЛАД ГРУП аспірантів ІІ року навчання з вивчення дисциплін вільного вибору на 2022-2023 навчальний рік (друге півріччя) 

Детальніше...

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ. ВСТУП 2022

п/п

Інститути (факультети)

Аспірантура

(за один рік навчання,  грн.)

очна

 форма навчання

заочна

форма навчання

 1

Географічний факультет

67 800

50 800

 2

Економічний факультет

67 400

50 600

 3

ННІ високих технологій

67 800

50 800

 4

ННІ журналістики

67 400

50 600

 5

ННІ міжнародних відносин

67 800

50 800

 6

ННІ права

67 800

50 800

 7

ННІ філології

67 400

50 600

 8

Історичний факультет

67 400

50 600

 9

Механіко-математичний факультет

67 800

50 800

10 

ННІ «Інститут геології»

67 800

50 800

11 

ННІ публічного управління та державної служби

 67 400

 50 600

12 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

67 800

50 800

 13

Факультет інформаційних технологій

67 800

50 800

 14

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

67 800

50 800

 15

Факультет психології

67 400

50 600

 16

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

67 800

50 800

 17

Факультет соціології

67 400

50 600

 18

Фізичний факультет

67 800

50 800

 19

Філософський факультет

67 400

50 600

 20

Хімічний факультет

67 800

50 800

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ (АД’ЮНКТУРІ)

 • ДОГОВІР про навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
 • ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
 • ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок)

  Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану з науковим керівником відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми та нормативних документів підготовки докторів філософії!

   • ЗВІТ аспіранта (ад’юнкта) про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок)
   • ЗРАЗОК бланку атестації (виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії)

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університету здійснювалась в 20 галузях наук за 168 науковими спеціальностями (що складає 38% від загальної кількості наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні).

Детальніше...

Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної науки

 З 1 вересня 2014 року розпочинав роботу міждисциплінарний лекторій для аспірантів та ад’юнктів університету з актуальних проблем сучасної науки. Програма лекторію затверджена науково-технічною радою університету 25 червня 2014 року.

Розклад роботи лекторію буде оголошено додатково

  Для відвідування лекції необхідно зареєструватися тут 

Детальніше...