АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Галузь знань/Спеціальність

Освітньо-наукова програма, ID ОП в ЄДЕБО

Номер сертифіката/

Статус ОНП

Інститут/

Факультет

01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

011 Освітні, педагогічні науки

37098 Освітні, педагогічні науки 

№ 3654

дійсний до 01.07.2028 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від 20.11.2022 р., пр. №20)

Факультет психології

ННІ філології

011 Освітні, педагогічні науки

Теорія та методика навчання мов і літератур

 

ННІ філології

03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

031 Релігієзнавство

37100 Релігієзнавство 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1262,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Філософський факультет

032 Історія та археологія

37101 Історія та археологія 

Зразкова акредитація

 № 1218,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 15.12.2020 р., пр. № 24)

Історичний факультет

033 Філософія

37102 Філософія 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1261,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 23.02.2021 р., пр. № 3)

Філософський факультет

034 Культурологія

37105 Культурологія 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1260,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Філософський факультет

035 Філологія

37106 Філологія 

№ 689,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  13.10.2020 р., пр. №18)

ННІ філології

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

051 Економіка

37107 Економіка 

Зразкова акредитація

№ 688,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 13.10.2020 р., пр. № 18)

Економічний факультет

052 Політологія

37109 Політологія 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1259,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Філософський факультет

053 Психологія

37112 Психологія 

 № 848,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  15.12.2020 р., пр. №24)

Факультет психології

054 Соціологія

37114 Соціологія 

№ 779, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  17.11.2020 р., пр. №22)

Факультет соціології

06 ЖУРНАЛІСТИКА

061 Журналістика

37075 Журналістика 

Зразкова акредитація

 № 1219, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  15.12.2020 р., пр. №24)

ННІ журналістики

07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

 № 2365,

дійсний до 01.07.2025 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від 30.09.2021 р., пр. №16)

Економічний факультет

072 Фінанси, банківська справа та страхування

37117 Фінанси, банківська справа та страхування 

Зразкова акредитація

№ 778, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  17.11.2020 р., пр. №22)

Економічний факультет

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

 

Економічний факультет

073 Менеджмент

37121 Менеджмент

№ 518,

дійсний до 23.07.2025 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від 23.07.2020 р., пр. №14)

Економічний факультет

075 Маркетинг

37122 Маркетинг 

№ 605,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  08.09.2020 р., пр. №16)

Економічний факультет

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний факультет

 Акредитована

(протокол засідання НАЗЯВО від 17.05.2022 р., пр. №8)

Економічний факультет

08 ПРАВО

081 Право

37124 Право 

 № 1101,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

ННІ права

09 БІОЛОГІЯ

091 Біологія

34502 Біологія 

Зразкова акредитація

№ 608,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  08.09.2020 р., пр. № 16)

ННЦ «Інститут біології та медицини»

091 Біологія

Молекулярна біотехнологія

 

 Акредитована

(протокол засідання НАЗЯВО від 17.05.2022 р., пр. №8)

ННІ високих технологій

10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

101 Екологія

34503 Екологія 

 № 849,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  15.12.2020 р., пр. №24)

ННЦ «Інститут біології та медицини»

102 Хімія

36976 Хімія 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1266,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  23.02.2021 р., пр. № 3)

Хімічний факультет

ННІ високих технологій

102 Хімія

 Молекулярний дизайн та синтез

 Акредитована

(протокол засідання НАЗЯВО від 17.05.2022 р., пр. №8)

ННІ високих технологій

103 Науки про Землю

36797 Науки про Землю 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1267,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

ННІ «Інститут геології»

Географічний факультет

104 Фізика та астрономія

37129 Фізика та астрономія 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1265,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Фізичний факультет

105 Прикладна фізика та наноматеріали

37130 Прикладна фізика та наноматеріали 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

  № 1264,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  23.02.2021 р., пр. № 3)

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ННІ високих технологій

106 Географія

37131 Географія

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

№ 2342,

дійсний до 01.07.2027 р.

(рішення НАЗЯВО від  30.09.2021 р., пр. № 16)

Географічний факультет

11 МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

111 Математика

37133 Математика 

Зразкова акредитація

Повторний розгляд ГЕР:

  № 1203,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  26.01.2021 р., пр. № 1)

Механіко-математичний факультет

112 Статистика

37134 Статистика 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1263,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Механіко-математичний факультет

113 Прикладна математика

37135 Прикладна математика 

Зразкова акредитація

№ 1225,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 17.11.2020 р., пр. № 22)

Механіко-математичний факультет

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

121 Інженерія програмного забезпечення

37136 Інженерія програмного забезпечення 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1100,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

121 Інженерія програмного забезпечення

Математичне та програмне забезпечення автоматизованих і вбудованих систем

 

Факультет інформаційних технологій

122 Комп’ютерні науки

37138 Комп’ютерні науки 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1258,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

123 Комп’ютерна інженерія

37151 Комп’ютерна інженерія 

 № 851,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  15.12.02.2020 р., пр. №24)

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

124 Системний аналіз

37140 Системний аналіз 

№ 776, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  17.11.2020 р., пр. №22)

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

125 Кібербезпека

Кібербезпека

 

Факультет інформаційних технологій

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

 

Факультет інформаційних технологій

17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

172 Телекомунікації та радіотехніка

37144 Телекомунікації та радіотехніка 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1103,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

23 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

231 Соціальна робота

37145 Соціальна робота 

№ 690 , 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  13.10.2020 р., пр. №18)

Факультет психології

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

37146 Туризм

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

№ 2238,

дійсний до 01.07.2027 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від30.09..2021 р., пр. №16)

Географічний факультете

28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

281 Публічне управління та адміністрування

37147 Публічне управління та адміністрування 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

№ 1485,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  27.04.2021 р., пр. №7)

Філософський факультет

29 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

37150 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1290,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 23.02.2021 р., пр. № 3)

ННІ міжнародних відносин

292 Міжнародні економічні відносини

37152 Міжнародні економічні відносини 

№ 633, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  08.09.2020 р., пр. №16)

ННІ міжнародних відносин

293 Міжнародне право

37153 Міжнародне право 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1102, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

ННІ міжнародних відносин