АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Галузь знань/Спеціальність

Освітньо-наукова програма, ID ОП в ЄДЕБО

Номер сертифіката/

Статус ОНП

Інститут/

Факультет

01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

011 Освітні, педагогічні науки

37098 Освітні, педагогічні науки 

 Умовна (відкладена) акредитація

дійсна до 15.12.2021 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  15.12.2020 р., пр. №24)

Факультет психології

Інститут філології

03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

031 Релігієзнавство

37100 Релігієзнавство 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1262,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Філософський факультет

032 Історія та археологія

37101 Історія та археологія 

Зразкова акредитація

Повторний розгляд ГЕР:

 № 1218,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 15.12.2020 р., пр. № 24)

Історичний факультет

033 Філософія

37102 Філософія 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1261,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 23.02.2021 р., пр. № 3)

Філософський факультет

034 Культурологія

37105 Культурологія 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1260,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Філософський факультет

035 Філологія

37106 Філологія 

№ 689,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  13.10.2020 р., пр. №18)

Інститут філології

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

051 Економіка

37107 Економіка 

Зразкова акредитація

№ 688,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 13.10.2020 р., пр. № 18)

Економічний факультет

052 Політологія

37109 Політологія 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1259,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Філософський факультет

053 Психологія

37112 Психологія 

 № 848,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  15.12.2020 р., пр. №24)

Факультет психології

054 Соціологія

37114 Соціологія 

№ 779, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  17.11.2020 р., пр. №22)

Факультет соціології

06 ЖУРНАЛІСТИКА

061 Журналістика

37075 Журналістика 

Зразкова акредитація

На повторний розгляд ГЕР:

Повторний розгляд ГЕР:

 № 1219, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  15.12.2020 р., пр. №24)

Інститут журналістики

07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

072 Фінанси, банківська справа та страхування

37117 Фінанси, банківська справа та страхування 

Зразкова акредитація

№ 778, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  17.11.2020 р., пр. №22)

Економічний факультет

073 Менеджмент

37121 Менеджмент

№ 518,

дійсний до 23.07.2025 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від 23.07.2020 р., пр. №14)

Економічний факультет

075 Маркетинг

37122 Маркетинг 

№ 605,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  08.09.2020 р., пр. №16)

Економічний факультет

08 ПРАВО

081 Право

37124 Право 

Відомості самооцінювання

 № 1101,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

Юридичний факультет

09 БІОЛОГІЯ

091 Біологія

34502 Біологія 

Зразкова акредитація

№ 608,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  08.09.2020 р., пр. № 16)

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Інститут високих технологій

10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

101 Екологія

34503 Екологія 

 № 849,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  15.12.2020 р., пр. №24)

ННЦ «Інститут біології та медицини»

102 Хімія

36976 Хімія 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1266,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  23.02.2021 р., пр. № 3)

Хімічний факультет

Інститут високих технологій

103 Науки про Землю

36797 Науки про Землю 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1267,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

ННІ «Інститут геології»

Географічний факультет

104 Фізика та астрономія

37129 Фізика та астрономія 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1265,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Фізичний факультет

105 Прикладна фізика та наноматеріали

37130 Прикладна фізика та наноматеріали 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

  № 1264,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  23.02.2021 р., пр. № 3)

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Інститут високих технологій

11 МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

111 Математика

37133 Математика 

Зразкова акредитація

На повторний розгляд ГЕР:

Повторний розгляд ГЕР:

  № 1203,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від  26.01.2021 р., пр. № 1)

Механіко-математичний факультет

112 Статистика

37134 Статистика 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1263,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Механіко-математичний факультет

113 Прикладна математика

37135 Прикладна математика 

Зразкова акредитація

№ 1225,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 17.11.2020 р., пр. № 22)

Механіко-математичний факультет

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

121 Інженерія програмного забезпечення

37136 Інженерія програмного забезпечення 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1100,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

122 Комп’ютерні науки

37138 Комп’ютерні науки 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1258,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  23.02.2021 р., пр. №3)

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

123 Комп’ютерна інженерія

37151 Комп’ютерна інженерія 

 № 851,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  15.12.02.2020 р., пр. №24)

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

124 Системний аналіз

37140 Системний аналіз 

№ 776, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  17.11.2020 р., пр. №22)

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

172 Телекомунікації та радіотехніка

37144 Телекомунікації та радіотехніка 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1103,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

23 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

231 Соціальна робота

37145 Соціальна робота 

№ 690 , 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  13.10.2020 р., пр. №18)

Факультет психології

28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

281 Публічне управління та адміністрування

37147 Публічне управління та адміністрування 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1485,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  27.04.2021 р., пр. №7)

Філософський факультет

29 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

37150 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Зразкова акредитація

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1290,

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про зразкову акредитацію від 23.02.2021 р., пр. № 3)

Інститут міжнародних відносин

292 Міжнародні економічні відносини

37152 Міжнародні економічні відносини 

№ 633, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  08.09.2020 р., пр. №16)

Інститут міжнародних відносин

293 Міжнародне право

37153 Міжнародне право 

 • Відомості самооцінювання
 • Звіт ЕГ
 • Відповідь на звіт ЕГ
 • Висновок ГЕР
 • Рішення НАЗЯВО

 № 1102, 

дійсний до 01.07.2026 р.

(рішення НАЗЯВО про акредитацію від  26.01.2021 р., пр. №1)

Інститут міжнародних відносин