АСПІРАНТ КНУ: INFO DAY/2021

 

Програма заходу:

 • Вступне слово ректора Володимира БУГРОВА
 • Ігор ДІДКОВСЬКИЙпредставник фонду #РодовідСтипендії університету імені Тараса Шевченка: «#РодовідСтипендія для аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
 • Вступне слово проректора з наукової роботи Ганни ТОЛСТАНОВОЇ та доповідь на тему «Наукова інфраструктура КНУТШ» 
 • Аліна ПРОСКУРНЯсекретар Ради молодих вчених Університету: «Рада молодих вчених КНУ: можливості та перспективи для аспірантів Університету»

 • Анжеліка ТКАЧУК, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету: «Організаційно-правовий статус аспіранта у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»
 • Наталія КАРАУЛЬНА, вчений секретар Науково-дослідної частини Університету: «Академічна доброчесність як визначальний принцип дослідницької діяльності аспіранта»
 • Олег НЕДИБАЛЮК, начальник Науково-дослідної частини Університету: «Корисні інструменти для аспіранта від науково-дослідної частини»
 • Андрій КУШЕРСЬКИЙ, провідний фахівець Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки імені М.Максимовича: «Сервіси наукової бібліотеки імені М.Максимовича по роботі з цифровими інструментами для наукової комунікації»
 • Галина МІНГАЗУТДІНОВА, представник відділу академічної мобільності Університету: «Можливості академічної мобільності для аспірантів»

 

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ТА АД’ЮНКТУРИ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 НАКАЗ «Про зарахування до аспірантури (ад’юнктури) Київського національного університету імені Тараса Шевченка»  від 30.09.2021 року № 454 – 34 

 

З 25 серпня 2021 року розпочинається прийом документів до аспірантури та ад’юнктури Київського національного університету імені Тараса Шевченка!

 

Вступне слово ректора Університету Володимира Бугрова: "Стань аспірантом #КНУ!"

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ У 2021 РОЦІ

На сайті МОН України оприлюднено державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру у 2021 році: 

 Наказ МОН № 882 від 04.08.2021 "Про затвердження обсягу державного замовлення у 2021 році"

 • Додатки до наказу № 882 від 04.08.2021
 • Квота прийому іноземних громадян до закладів вищої освіти України в межах обсягу державного замовлення у 2021 році
 • Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році
 • Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ЩОДО РОБОТИ СПЕЦРАД У ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Актуальна інформація: 

1. Повноваження діючих спеціалізованих вчених рад наказами Міністерства від 23.04.2021 р. №462 та від 29.04.2021 р. №487 (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/instruktivni-listi) подовжено до 1 жовтня 2021 року, відповідно захисти дисертацій можна проводити по 30 вересня 2021 року включно!

2. Порядок присудження наукових ступенів (постанова КМУ від 24 липня 2013 року №567) діятиме до 31 грудня 2021 року включно, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 608 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. 567 і від 6 березня 2019 р. №167" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/608-2021-%D0%BF#n2) – це продовження повноважень Міністерства освіти і науки стосовно питань атестації здобувачів наукових ступенів, а не продовження терміну дії спеціалізованих вчених рад!

3. Найближчим часом на веб-сайті Міністерства у розділі "Громадські обговорення 2021" (https://mon.gov.ua/ua/news?&type=posts&tag=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&date_from=01.01.2021&date_to=31.12.2021) буде оприлюднено проєкт Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук.

ГАРМОНІЗОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МІЖНАРОДНОЮ СТАНДАРТНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ОСВІТИ

 Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 р. № 762 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» затверджений гармонізований із Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти в Україні.

СТИПЕНДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Призначено стипендія Кабінету Міністрів України на 2021/2022 навчальний рік аспірантам другого року навчання:

 • Кучерів Олесі, аспірантці хімічного факультету, науковий керівник –член-кореспондент НАН України, д.х.н., професор Ігор Фрицький;
 • Чаповському Євгену, аспіранту механіко-математичного факультету, науковий керівник д.ф.-м.н., професор Анатолій Петравчук.

 

Щиро вітаємо стипендіатів та іхніх наукових керівників, зичимо нових наукових і творчих здобутків, реалізації усіх планів і задумів!

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року за № 516-р.

АБЕТКА ДЛЯ АСПІРАНТІВ/27.05.2021

 

 

 

27 травня 2021 року о 12.00 відбудеться Інформаційний захід – «Абетка для аспірантів»

 

Підключитися до онлайн зустричі Zoom https://us02web.zoom.us/j/8015841049

Ідентифікатор конференції801 584 1049 (без пароля) 

 

Спикери:

 • Ганна Толстанова, д.б.н., проректор з наукової роботи
 • Наталія Караульна, к.ю.н., вчений секретар НДЧ 
 • Анжеліка Ткачук, PhD, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів 

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

 

18.04.2021 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності». Закон удосконалює питання щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань шляхом внесення змін до таких Законів України:

  • Закон «Про вищу освіту»,
  • Закон «Про освіту»,
 • Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
 • Закон «Про фахову передвищу освіту».

 

  

Інструктивний лист МОН України «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів» від 26.04.2021 за № 1/11-2885.

УВАГА!

 З 5 квітня 2020 року у зв’язку із заходами з протидії розповсюдження коронавірусу COVID-19 відділ підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів призупиняє прийом відвідувачів без попередньої домовленості!

Усі консультації можна отримати у робочі години:

 • за електронною поштою: aspirant_office@ukr.net
 • за телефоном +380 44 239 3463 (з 10.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00)

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ТА КАНДИДАТА НАУК!

1 липня 2021 року втрачає чинність Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

Термін дії спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук завершується 15 травня 2021 року (Наказ МОН України від 22 липня 2020 року №946).

Повідомлення спеціалізованих вчених рад про прийняття дисертацій до захисту та призначення офіційних опонентів будуть прийматися МОН України до 10 березня 2021 року (Лист МОН України від 20 січня 2021 року №1/11-328).

ВЕБІНАР «ТЕХНІКИ ЕФЕКТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ»

 

 

Рада молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує навебінар «Техніки ефективного тайм-менеджменту», який відбудеться 9 грудня 2020 року в 18.30 в онлайн режимі на платформі ZOOM.

Спікер:Зубченко Володимир, директор Бізнес-школи КНУ Корпорації «Науковий парк»; лектор курсів з інноваційного підприємництва, економіки, ризик-менеджменту, data science, статистичних методів, бізнес-моделювання, фінансової та актуарної математики, фінансового аналізу; бізнес-тренер та ведучий; сертифікований актуарій British Institute of Actuaries (UK).

Запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці! 

Підключитися до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89634435083?pwd=dHFmUmt5ZEhDOXU1TERGK1oxdlhUdz09

Ідентифікатор конференції: 896 3443 5083

Код доступа: 07712

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ НАУКИ 2020 РОКУ

 

 

 

 

З нагоди МІЖНАРОДНОГО ДНЯ НАУКИ 2020 РОКУ Рада молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень».

 

Конференція відбудеться 12-13 листопада 2020 року в online-форматі.

 Тематичні міждисциплінарні напрямки конференції:

 • Економічні, правові, інформаційні та соціальні аспекти національної безпеки;
 • Новітні матеріали та технології для потреб суспільства;
 • Інформаційно-комунікаційні технології та штучний інтелект: актуальні проблеми застосування та перспективи впливу на суспільство;
 • Засади сталого розвитку в контексті новітніх викликів сучасності.    

В рамках конференції відбудуться панельна дискусія та пленарні лекції, присвячені обговоренню перспектив для молодіжного середовища у забезпеченні розвитку науки та майстер-класи.

Для участі в конференції необхідно до листопада 2020 року:

Вимоги до оформлення матеріалів та детальну інформацію можна знайти в інформаційному листі та на сайті Ради Молодих Вчених Університету за адресою: https://cutt.ly/KgTbmK7

Приєднуйтесь до події у Фейсбук: https://fb.me/e/3JBtrErAN

 

 

НАУКОВІ ШКОЛИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Наукова школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка – це колектив визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців. Науковий потенціал школи – це кілька поколінь дослідників (докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів) різної наукової кваліфікації та різних вікових груп.

На сьогодні в університеті існує 59 наукових шкіл.

З історію створення, основними напрями наукових досліджень та найважливішими результатами роботи школи можна дізнатися в Енциклопедії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та на web-сторінці  Науково-дослідної частини університету.

Перелік наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міждисциплінарний лекторій, запропонований представниками різних наукових шкіл (2014-2015 рр.)

НАУКОВІ НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

 Наказом Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» визначені основні пріоритетні напрями проведення наукової (науково-технічної) діяльності (Додаток 7 до Методики оцінювання наукових напрямів під час проведення державної атестації ЗВО):

 • аграрні науки та ветеринарія
 • воєнні науки та національна безпека
 • гуманітарні науки та мистецтво
 • суспільні науки
 • біологія та охорона здоров’я
 • математичні науки та природничі науки
 • технічні науки

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка наукова та науково-технічна діяльність та підготовка кадрів здійснюється за 6-ма науковими напрямами, а саме:

Детальніше...