ЗУСТРІЧ З НАУКОВИМИ КЕРІВНИКАМИ АСПІРАНТІВ ІV РОКУ НАВЧАННЯ

З 1-го січня 2024 року набирають чинності окремі пункти постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів», згідно з якою навчання в аспірантурі завершується захистом дисертації.

 

Дія Постанови поширюється на здобувачів ступеня доктора філософії, підготовка яких завершується в 2024 році.

Основні новації процедури обговорили на зустрічі проректорки з наукової роботи Ганни Толстанової з науковими керівниками аспірантів ІV року навчання, яка відбулася 31 жовтня в Головному навчальному корпусі #КНУ.

На зустрічі зазначено, що підсумкова атестація аспірантів, які завершують навчання в 2024 році, буде проходите за новою процедурою. Тривалість процедури – 6-9 місяців.

Прогнозований випуск в аспірантурі Університету в 2024 році складає 176 осіб, тому варто вже зараз розпочинати підготовку до підсумкової атестації за оновленим алгоритмом.

Вчений секретар НДЧ Наталія Караульна в презентації «Підготовка атестації здобувачів ступеня доктора філософії: крок за кроком» детально окреслила інструкцію щодо процедури атестації здобувача ступеня доктора філософії в 2024 році. 

Докладніше https://knu.ua/news/12974