СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ/ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ 

Код та найменування спеціальності

Наказ МОН України

Рік набрання чинності

1

011 Освітні, педагогічні науки

     

2

031 Релігієзнавство

від 19.09.2022 №885

2022/2023

1

3

032 Історія та археологія

     

4

033 Філософія

від 01.04.2022 № 287

2022/2023

2

5

034 Культурологія

 

 

 

6

035 Філологія

 

 

 

7

051 Економіка

від 10.05.2022 № 424

2022/2023

3

8

052 Політологія

від 25.07.2023 № 903

2023/2024

4

9

053 Психологія

від 20.07.2022 № 646

2022/2023

5

10

054 Соціологія

від 30.12.2021 № 1505

2022/2023

6

11

061 Журналістика

     

12

071 Облік і оподаткування

від 06.06.2022 № 526

2022/2023

7

13

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

 

 

14

073 Менеджмент

від 24.12.2021 №1436

2022/2023

8

15

075 Маркетинг

від 07.04.2022 № 313

2022/2023

9

16

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

від 20.07.2022 № 645

2022/2023

10

17

081 Право

від 31.07.2023 № 924

2023/2024

11

18

091 Біологія

 

 

 

19

101 Екологія

від 23.12.2021 № 1421

2022/2023

12

20

102 Хімія

     

21

103 Науки про землю

від 19.09.2022 № 828

2022/2023 

13

22

104 Фізика та астрономія

від 30.05.2022 № 502

2022/2023

14

23

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 

 

 

24

106 Географія

 

 

 

25

111 Математика

 

 

 

26

112 Статистика

 

 

 

27

113 Прикладна математика

 

 

 

28

121 Інженерія програмного забезпечення

від 25.05.2022 № 481

2022/2023

15

29

122 Комп'ютерні науки

від 28.04.2022 № 394

2022/2023

16

30

123 Комп'ютерна інженерія

від 25.05.2022 № 482

2022/2023

17

31

124 Системний аналіз

 

 

 

32

125 Кібербезпека

 

 

 

33

126 Інформаційні системи та технології

 

 

18

34

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

 

 

35

193 Геодезія та землеустрій

 

 

 

36

231 Соціальна робота

від 30.12.2021 № 1495

2022/2023

19

37

242 Туризм і рекреація

від 03.08.2023 № 941

2023/2024

20

38

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

 

 

 

39

281 Публічне управління та адміністрування

 

 

 

40

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

 

 

41

292 Міжнародні економічні відносини

від 19.07.2023 № 863

2023/2024

21

42

293 Міжнародне право

 

 

 

За матеріалами сайту МОН України