ВСТУПНИКАМ ДО АСПІРАНТУРИ (АД'ЮНКТУРИ) У 2024 РОЦІ

Міністерство освіти і науки України інформує вступників до аспірантури (ад’юнктури) про ключові аспекти вступної кампанії у 2024 році.

 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 допуск до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії відбувається за результатами Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році.

ЄВІ поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

Вимоги до результатів ЄВІ:

  • оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів;
  • оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.

Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Календарний план, програми та ЄВІ – єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури.

Важливо:

Вступники, які підтвердили свій рівень знання іноземної мови на рівні не нижче ніж B2 і вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Дані про міжнародний сертифікат також будуть внесені до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.