ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

 

 

17 листопада 2021 року ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» затверджено Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.

 

Новації порядку такі:

  • регламентація визнання ступенів, здобутих в ЗВО за кордоном;
  • державне визнання рівня наукової кваліфікації доктора наук;
  • урегулювання захисту дисертації у вигляді наукової доповіді на основі публікацій у міжнародних рецензованих виданнях;
  • урегулювання процедури атестації здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких здійснювалася шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту;
  • передбачено повне оновлення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій;
  • зберігається можливість захисту в нових спецрадах здобувачів наукового ступеня кандидата наук;
  • вводиться обов’язкова трансляція публічного захисту здобувача;
  • урегулювання оплати праці фахівців, які беруть участь у експертизі дисертацій;
  • імплементовано процедури дотримання академічної доброчесності учасниками публічного захисту;
  • відновлено процедуру позбавлення наукових ступенів.