ПРОДОВЖЕНО ГАРМОНІЗАЦІЮ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

 

Продовжено гармонізацію систем вищої освіти України із вимогами і практиками Європейського Союзу, що обумовлено розвитком ринку праці, новими загрозами та завданнями, які постали перед Україною у 2022 році.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» уточнено відповідності між спеціальностями українського Переліку спеціальностей (2015) та Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО).

 

Змінено назви таких спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в Університеті:

  • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»,
  • 076 Підприємництво та торгівля,
  • 091 Біологія та біохімія,
  • 125 Кібербезпека та захист інформації,
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка»,
  • 242 Туризм і рекреація.