ПРОДОВЖЕНО ГАРМОНІЗАЦІЮ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

 Продовжено гармонізацію систем вищої освіти України із вимогами і практиками Європейського Союзу, що обумовлено розвитком ринку праці, новими загрозами та завданнями, які постали перед Україною у 2022 році.

Постановою   Кабінету   Міністрів України від 16 грудня 2022 року №1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» уточнено відповідності між спеціальностями українського Переліку спеціальностей (2015) та Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО).

Нова редакція найменування спеціальностей, за якими здійснюється підготовка на третьому (освітньо-науковому) рівні в Університеті:

 

  • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,
  • 076 Підприємництво та торгівля,
  • 091 Біологія та біохімія,
  • 125 Кібербезпека та захист інформації,
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка,
  • 242 Туризм і рекреація.