АБЕТКА ДЛЯ АСПІРАНТІВ

 АСПІРАНТ КНУ: INFO DAY.  АСПІРАНТУРА КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА – ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

Вітаємо Вас – нове покоління майбутніх докторів філософії у стінах нашої Alma Mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка створює всі можливості аспірантам для реалізації їх найсміливіших наукових ідей та наукових розвідок – у цьому переконалися всі учасники заходу наукової частини Університету та Ради молодих вчених.

    

15 жовтня 2020 року на платформі KNU Education Online відбулася зустріч із аспірантами першого року навчання, які поповнили лави молодих університетських дослідників. Цьогоріч це 214 аспірантів, які навчатимуться та проводитимуть наукові дослідження за 40 спеціальностями 15 галузей знань.

З вітальним словом до аспірантів звернувся завідувач кафедри молекулярної фізики, академік НАН України, професор Леонід Анатолійович Булавін, під науковим керівництвом якого в Університеті підготовлено  21 доктора та 38 кандидатів фізико-математичних наук.  Леонід Анатолійович закликав аспірантів та їх наукових керівників до напруженої праці, за результатами якої успіх не забариться!

Хай щастить Вам – нова генерація дослідників, Ви – майбутнє НАУКИ й ОСВІТИ! 

 Utilitas, Honor et Gloria! 

Проректор з наукової роботи Оксана Іванівна Жилінська

 

 Презентації учасників зустрічі:

  • Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка: кількісні та якісні показники

О.І. Жилінська, проректор з наукової роботи Університету, доктор економічних наук, професор

Г.М. Тостанова, начальник НДЧ Університету, доктор біологічних наук, професор

А.О. Ткачук, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету, доктор філософії

Н.В. Караульна, вчений секретар Науково-дослідної частини Університету, кандидат філософських наук

Л.С. Соболєвська, начальник відділу академічної мобільності Університету, кандидат філософських наук

В.С.  Москвіна, голова Ради молових вчених Університету, кандидат хімічних наук

М. А. Назаровець, керівник Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича Університету