ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТЬНО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ. ПРОЄКТИ ОНП

Всі освітньо-наукові програми є відкритими для обговорення та отримання пропозицій всіх стейкхолдерів.

Пропозиції та зауваження можна надсилати на електронну адресу відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів: aspirant_office@ukr.net

У темі листа необхідно зазначити назву Освітньо-наукової програми.

Діючі ОНП 

Проєкти ОНП:

  • Проєкт ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали
  • Проєкт ОНП «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія
  • Проєкт ОНП «Філологія» за спеціальністю 035 Філологія