НАУКОВІ НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

 Наказом Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» визначені основні пріоритетні напрями проведення наукової (науково-технічної) діяльності (Додаток 7 до Методики оцінювання наукових напрямів під час проведення державної атестації ЗВО):

  • аграрні науки та ветеринарія
  • воєнні науки та національна безпека
  • гуманітарні науки та мистецтво
  • суспільні науки
  • біологія та охорона здоров’я
  • математичні науки та природничі науки
  • технічні науки

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка наукова та науково-технічна діяльність та підготовка кадрів здійснюється за 6-ма науковими напрямами, а саме:

Науковий напрям

Колективи структурних підрозділів університету, які забезпечують виконання наукової та науково-технічної діяльністі та підготовку кадрів за науковими напрямами

1.Воєнні науки та національна безпека

1.    Військовий інститут

2.Гуманітарні науки та мистецтво

1.    Інститут філології

2.    Історичний факультет

3.    Філософський факультет

3.Суспільні науки

1.    Географічний факультет

2.    Економічний факультет

3.    Інститут журналістики

4.    Інститут міжнародних відносин

5.    Факультет психології

6.    Факультет соціології

7.    Філософський факультет

8.    Юридичний факультет

4.Біологія та охорона здоров’я

1.    Інститут високих технологій (біологія)

2.    ННЦ «Інститут біології та медицини»

5.Математичні науки та природничі науки

1.    Астрономічна обсерваторія

2.    Географічний факультет

3.    Інститут високих технологій (фізика, хімія)

4.    Механіко-математичний факультет

5.    Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

6.    Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

7.    Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

8.    Фізичний факультет

9.    Хімічний факультет

6.Технічні науки

1.    Географічний факультет

2.    Механіко-математичний факультет

3.    ННІ "Інститут геології"

4.    Факультет інформаційних технологій

5.    Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

6.    Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем