ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

21 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України внесено зміни до порядку присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії, а саме: «період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування, не враховуються під час обчислення строків, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженим цією постановою»

Зміни до Порядку обумовлені необхідністю унормування процедури атестації здобувачів ступеня доктора філософії в умовах воєнного стану.

Інші новини щодо присудження ступеня доктора філософії: