ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти"

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

011 Науки про освіту

Додаток 5 до Ліцензійних умов
Додаток 6 до Ліцензійних умов

031 Релігієзнавство

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

032 Історія та археологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

033 Філософія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

034 Культурологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

035 Філологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

051 Економіка

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

052 Політологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

053 Психологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

054 Соціологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

056 Міжнародні економічні відносини

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

061 Журналістика

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

071 Облік і оподаткування

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

073 Менеджмент

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

074 Публічне управління та адміністрування

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

075 Маркетинг

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

076 Підприємництво, торгівля та біржова торгівля

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

081 Право

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

082 Міжнародне право

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

091 Біологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

101 Екологія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

102 Хімія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

103 Науки про землю

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

104 Фізика та астрономія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

111 Математика

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

112 Статистика

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

113 Прикладна математика

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

121 Інженерія програмного забезпечення

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

123 Комп’ютерна інженерія

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

124 Системний аналіз

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

172 Телекомунікації та радіотехніка

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов

231 Соціальна робота

Додаток 5 до Ліцензійних умов

Додаток 6 до Ліцензійних умов