ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Наукова складова:

 • Проведення наукових досліджень за темою дисертації.
 • Підготовка дисертації доктора філософії.
 • Апробація результатів дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій.
 • Стажування /за необхідності/ у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах).
 • Основні наукові результати дисертації висвітлюються у наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації.

Освітня складова ОНП підготовки докторів філософії становить 40-45 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками освітніх компонент:

БЛОК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ (28-31 кредит ЄКТС)

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

7 кредитів (І рік навчання)

 

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ENGLISH ACADEMIC WRITING)

3-6 кредитів (ІІ рік навчання)

1. БЛОК «Філософія науки»

Робочі навчальні програми:

2. Блок «Інновації»

 • Анотація тематичного модуля «Управління проєктами та написання грантів» (РНП)
 • Анотація тематичного модуля «Підприємництво і стартап» (РНП)
 • Анотація тематичного модуля «Інтелектуальна власність» (РНП)  

 

 • Анотація
 • Програми навчальної дисципліни «Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)»

АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

10 кредитів (ІІ рік навчання)

 

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ

8 кредитів (І, ІІ рокі навчання)

 

 • Робочі програми обов’язкових фахових дисциплін кожної освітньо-наукової програми оприлюднені на сайтах факультетах/інститутах

БЛОК Вибіркових НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ (12 кредитів ЄКТС)

4 кредити (ІІ рік навчання)

 

          8 кредитів (ІІ рік навчання)