ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 45 освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

    • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
    • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
    • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
    • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
    • захистити дисертацію

ЗМІНИ до ОНП та навчальних планів підготовки докторів філософії

Перелік освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії 

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Факультет/Інститут

код

найменування

01

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Факультет психології

Теорія та методика навчання мов і літератур

ННІ філології

03

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

031

Релігієзнавство

Релігієзнавство

Філософський факультет

032

Історія та археологія

Історія та археологія

Історичний факультет

033

Філософія

Філософія

Філософський факультет

034

Культурологія

Культурологія

035

Філологія

Філологія

ННІ філології

05

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

051

Економіка

Економіка

Економічний факультет

052

Політологія

Політологія

Філософський факультет

053

Психологія

Психологія

Факультет психології

054

Соціологія

Соціологія

Факультет соціології

06

ЖУРНАЛІСТИКА

061

Журналістика

Журналістика

ННІ журналістики

07

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Економічний факультет

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

ПРАВО

081

Право

Право

ННІ права

09

БІОЛОГІЯ

091

Біологія

Біологія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Молекулярна біотехнологія

ННІ високих технологій

10

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

101

Екологія

Екологія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

102

Хімія

Хімія

Хімічний факультет

Молекулярний дизайн та синтез

ННІ високих технологій

103

Науки про Землю

Науки про Землю

ННІ «Інститут геології»

Географічний факультет

104

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

Фізичний факультет

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ННІ високих технологій

106

Географія

Географія

Географічний факультет

11

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

111

Математика

Математика

Механіко-математичний факультет

112

Статистика

Статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

Механіко-математичний факультет

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

12

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем

Факультет інформаційних технологій

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

124

Системний аналіз

Системний аналіз

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

125

Кібербезпека

Кібербезпека

Факультет інформаційних технологій

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

17

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

23

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Факультет психології

24

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

242

Туризм

Туризм

Географічний факультет

28

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

ННІ публічного управління та адміністрування

29

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ННІ міжнародних відносин

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

293

Міжнародне право

Міжнародне право