ОНОВЛЕНІ ПЕРЕЛІКИ ТА АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 Важлива інформація!

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТСпередбачених ОНП доктора філософії. За навчальним планом аспіранту пропонується обрати:

·     1 дисципліну з Переліку 1

·     2 дисципліни з Переліку 2

Відповідно до нормативних документів Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін та Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка аспірант може вибрати навчальні дисципліни:

·     із вибіркового блоку дисциплін навчального плану іншої освітньо-наукової програми того ж освітнього рівня;

·     із блоку обов’язкових дисциплін іншої освітньо-наукової програми того ж освітньо-наукового рівня;

·     із блоку дисциплін навчального плану іншого закладу вищої освіти, що забезпечує право на академічну мобільність.

Аспіранти (ад’юнкти) мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та деканом/директором відповідного факультету/навчально-наукового інституту. 

ПЕРЕЛІК 1 (кожна дисципліна - 4 кредити)

Економічний факультет

Факультет психології

Історичний факультет

Механіко-математичний факультет

ННЦ "Інститут біології та медицини"

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

 

ННІ журналістики

Факультет соціології

  • Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних

ННІ філології

Хімічний факультет

Філософський факультет

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ННІ міжнародних відносин

Факультет інформаційних технологій

 

Військовий інститут

ННІ права

 

ННІ "Інститут геології"

ННІ публічного управління та державної служби
 

ПЕРЕЛІК 2 (кожна дисципліна - 4 кредити)

011 Науки про освіту

Факультет психології

ННІ філології

 ОНП

«Освітні, педагогічні науки»

(забезпечує факультет психології)

ОНП

«Теорія та методика навчання мов і літератур»

(забезпечує ННІ філології)

 

031 Релігієзнавство

Філософський факультет

ОНП

«Релігіознавство»

032 Історія та археологія

Історичний факультет

ОНП

«Історія та археологія»

033 Філософія

Філософський факультет

ОНП

«Філософія»

034 Культурологія

Філософський факультет

ОНП

«Культурологія»

035 Філологія

ННІ філології 

ОНП

«Філологія»

 

051 Економіка

Економічний факультет

ОНП

«Економіка»

052 Політологія

Філософський факультет

ОНП

«Політологія»

053 Психологія

Факультет психології

ОНП

«Психологія»»

054 Соціологія 

Факультет соціології

ОНП

«Соціологія»

061 Журналістика

ННІ журналістики

ОНП

«Журналістика»

071 Облік і оподаткування

Економічний факультет 

ОНП

«Облік і оподаткування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок

Економічний факультет

ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОНП «Фінансовий менеджмент»

073 Менеджмент 

Економічний факультет

ОНП

«Менеджмент»

075 Маркетинг 

Економічний факультет

ОНП

«Маркетинг»

076 Підприємництво та торгівля

Економічний факультет

ОНП

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

081 Право

ННІ права

ОНП

«Право»

091 Біологія та біохімія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

ОНП

«Біологія»

ОНП

«Молекулярна біотехнологія»

(забезпечує ННІ високих технологій)

101 Екологія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

ОНП

«Екологія»

102 Хімія

Хімічний факультет

ННІ високих технологій

ОНП

«Хімія»

(забезпечує хімічний факультет)

ОНП

«Молекулярний дизайн та синтез»

(забезпечує ННІ високих технологій)

103 Науки про Землю

Географічний факультет

ННІ «Інститут геології»

ОНП

«Науки про Землю»

 

Методологія  дослідження геологічного середовища

Новітні методи досліджень атмосфери та гідросфери

104 Фізика та астрономія

Фізичний факультет

ОНП

«Фізика та астрономія»

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ННІ високих технологій

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»

106 Географія

Географічний факультет

ОНП

«Географія»

Спеціалізація: Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

Спеціалізація: Біогеографія та географія грунтів

Спеціалізація: Геоморфологія та палеогеографія

Спеціалізація:Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Спеціалізація: Економічна та соціальна географія

Спеціалізація: Географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

111 Математика

Механіко-математичний факультет

ОНП

«Математика»

112 Статистика

Механіко-математичний факультет

ОНП

«Статистики»

113 Прикладна математика

Механіко-математичний факультет

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ОНП

«Прикладна математика»

121 Інженерія програмного забезпечення

Факультет інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ОНП

«Інженерія програмного забезпечення»

ОНП

«Математичне та програмне забезпечення автоматизованих і вбудованих систем»

(забезпечує факультет інформаційних технологій)

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Факультет інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ОНП

«Комп'ютерні науки та інформаційні технології»

123 Комп'ютерна інженерія

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

ОНП

«Комп'ютерна інженерія»

124 Системний аналіз

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

ОНП

«Системний аналіз»

125 Кібербезпека та захист інформації

Факультет інформаційних технологій

ОНП

«Кібербезпека»

126 Інформаційні системи та технології

Факультет інформаційних технологій

ОНП

«Інформаційні системи та технології»

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ОНП

«Телекомунікації та радіотехніка»

193 Геоінформаційні системи, землеутрій та кадастр

ННІ «Інститут геології»

ОНП

«Геодезія та землеустрій»

231 Соціальна робота

Факультет психології

ОНП

«Соціальна робота»

242 Туризм та рекреація

Географічний факультет

ОНП

«Туризм»

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

ННІ публічного управління та державної служби

ОНП

«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»

281 Публічне управління та адміністрування

ННІ публічного управління та державної служби

ОНП

«Публічне управління та адміністрування»

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студі

ННІ міжнародних відносин

ОНП

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студі»

292 Міжнародні економічні відносини

ННІ міжнародних відносин

ОНП

«Міжнародні економічні відносини»

293 Міжнародне право

ННІ міжнародних відносин

ОНП

«Міжнародне право»

035 Філологія

Військовий інститут

ОНП

«Філологія»

052 Політологія

Військовий інститут

ОНП

«Політологія»

053 Психологія

Військовий інститут

ОНП

«Психологія»

081 Право

Військовий інститут

ОНП

«Право»